Målet er, at vores forskning kommer afdelingens patienter til gode inden for en kortere tidshorisont. Derfor tager vi udgangspunkt i problemstillinger, der har at gøre med patientpleje- og behandling.

Også på forskningsniveau samarbejder vi tværfagligt og stimulerer vores personale til forskningsaktivitet i dialog med de bedste forskningsinstitutter- og afdelinger i hele verden.

Infektionssygdomme - Forskning er et samarbejde mellem Infektionssygdomme og Aarhus Universitet, som praktiserer forskning på internationalt niveau inden for en lang række infektionsmedicinske sygdomme.

Infektionssygdomme - Forskning har laboratoriefaciliteter i kælderen under Infektionssygdomme samt en klinisk forskningsenhed i stueetagen. Den korte afstand fra patient til laboratorium giver en unik mulighed for at basere forskningen på basis af patienternes behov og straks lade fremskridt i forskningen komme patienterne til gode. 
 
Infektionssygdomme - Forskning lægger vægt på, at forskningen skal være til gavn for patienterne. Vi forsker derfor primært i problemstillinger, der kan forbedre mulighederne for at stille diagnosen og behandle infektionssygdomme.

Vil du læse mere om afdelingens forskningsaktiviteter, henvises til http://clin.au.dk/forskning/laegefaglige-specialer/infektionsmedicin/afdq/infektionssygdomme/