Vi undersøger og behandler dig for senfølger efter COVID. Her kan du læse om dit forløb og finde praktiske informationer.

Om klinikken

Sygdomme vi behandler

Vi undersøger og behandler dig, hvis du har senfølger efter COVID.

Eksempler på senfølger, vi behandler:

 • Nedsat eller ændret smags- og lugtesans
 • Hjernetræthed og hjernepauser

Personale du møder

Når du kommer i klinikken kan du møde forskelligt personale.

Du kan f.eks. møde:

 • Sekretærer
 • Sygeplejersker
 • Læger

Du kan også forvente at møde personale, som er under uddannelse.

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i forskningsprojekter. Det er altid frivilligt, om du vil være med.

Dit besøg

Før du kommer

Du skal henvises til Senfølgeklinikken af din praktiserende læge. Når du er blevet henvist, indkalder vi dig til klinikken. Du modtager indkaldelsesbrevet som Digital Post eller som almindeligt brev, hvis du er fritaget for Digital Post.

I brevet kan du finde information om:

 • Hvor og hvornår du skal møde op
 • Hvad der skal ske
 • Hvad du skal gøre, hvis du bliver forhindret i at møde op til din aftalte tid

Det er vigtigt, at du har forberedt dig, og læst den information du har fået i dit indkaldelsesbrev. Husk at læse alle bilag.

Når du ankommer

Scan dit sundhedskort på ankomststanderen, når du ankommer. Ankomststanderen er placeret ved indgangen til klinikken.

Du får et ventenummer og kan på ankomstavlen i venteområdet se, hvornår det er din tur.

Der er mulighed for at tage et glas vand, mens du venter.

Du kan opleve ventetid. Vi prøver så vidt muligt at overholde din aftalte tid, men der kan komme akutte patienter, som giver forsinkelser. Du kan henvende dig til personalet i klinikken, hvis du har spørgsmål til din ventetid.

Dit forløb

Første besøg

Ved første besøg vurderer vi, om dine symptomer kan skyldes COVID-19, og du får lagt en individuel plan for det videre forløb. Planen kan for eksempel indeholde henvisning til udredning på andre afdelinger og til rehabilitering.

Første besøg varer cirka 2 timer inkl. blodprøvetagning.

Andet besøg

Andet besøg varer ca. 30 minutter. Her følger vi op på, hvordan du har haft det siden sidst, dine blodprøvesvar og de undersøgelser du måske har været til.

Undersøgelser i andre afdelinger

Vi samarbejder tæt med de andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital. Derfor kan du opleve, at vi sender dig til en anden afdeling for at få lavet en undersøgelse under dit besøg hos os.

Undersøgelser i andre afdelinger kan f.eks. være:

 • Blodprøver

Læs om undersøgelser, der foregår i andre afdelinger [link til fællesside om undersøgelse og prøvesvar]

Læs mere om undersøgelse og svar

Når dit forløb hos os slutter

Langt de fleste patienter afsluttes hos os efter andet besøg.

I nogle tilfælde fortsætter din behandling et andet sted, når dit forløb hos os slutter.

Videre behandling kan f.eks. være:

 • Hos din egen læge

Vi aftaler din opfølgende behandling med dig, inden du bliver afsluttet. Du er altid velkommen til at spørge os om din videre plan, hvis du er i tvivl.

Til pårørende

Din rolle som pårørende

Du er velkommen til at deltage i samtaler og undersøgelser, hvis du og patienten ønsker det.

Du kan som pårørende hjælpe med at:

 • høre, hvad der bliver sagt under samtalen
 • stille spørgsmål
 • evt. hjælpe patienten med at forberede spørgsmål hjemmefra

Information, råd og vejledning

Du kan få mere information om COVID og råd og vejledning om senfølger på følgende sider:

Nedsat eller ændret smags- og lugtesans

Flavour Institute

Kost- og Ernæringsforbundet

Hjernetræthed og hjernepauser

Find vej

Adresse og kort

Adresse 

Senfølgeklinik for COVID

Aarhus Universitetshospital

Palle Juul-Jensens Boulevard 45

Indgang D3, Plan 3, E301

8200 Aarhus N

Kort

Senfølgeklinik for COVID ligger ved Indgang D3.

Oversigtskort over klinikkens placering

Kontakt

Telefon, træffetid og mail

Telefon

Sygeplejerske: 78 45 XX XX (spørgsmål...)

Sekretær: 78 45 XX XX (spørgsmål til...)

Telefontid 

Telefonen er åben hele døgnet alle ugens dage for akutte henvendelser. Vi opfordrer til, at du så vidt muligt ringer til os i dagtimerne mellem kl. XX.XX.

Mail

Skriv en sikker mail til os [link til sengeafsnittets postkasse på borger.dk] (hav dit NemID/MitID klar)