Bliver man ramt af alvorlig sygdom, kan det medføre en række problemer hvad angår arbejde, forsørgelsesgrundlag og familie.

Sygdommen kan få en indgribende betydning for hele familiens fremtid, hvis man f.eks. ikke er i stand til at arbejde som hidtil, er nødt til at flytte til anden bolig eller må foretage andre omfattende ændringer i sin tilværelse. 

 

En socialrådgiver kan tilbyde følgende:

 • Hjælp til at få overblik over situationen
 • Rådgivning og vejledning hvad angår sociale problemer, der er opstået i forbindelse med sygdom, behandling og indlæggelse.
 • At fungere som bindeled mellem patient og sociale myndigheder samt andre relevante institutioner og organisationer.
 • Hjælp til konkrete ansøgninger.

 

Konkret kan socialrådgiveren rådgive og vejlede om:

Arbejdsmarkedsforhold og forsørgelsesgrundlag, herunder bl.a.

 • Sygedagpenge
 • Revalidering
 • Flexjob
 • Pension
 • Kontanthjælp
 • Engangssum ved kritisk sygdom

Merudgifter ved sygdommen, herunder bl.a.

 • Medicintilskudsregler
 • Handicapkompenserende ydelser

Det er kommunens socialrådgiver der kan kontaktes hvis du har behov for vejledning.