Det er personalet, der henviser patienter til samtale med præsten. Det kan handle om afmagt, uro og angst og behovet for hjælp til at tænke de tanker til ende, der opstår ved sygdom.

Præsten er først og fremmest et medmenneske, der forholder sig til mennesket bag sygdommen, og som står til rådighed med sin tid og sit nærvær. Det kan handle om en enkeltstående samtale eller om et forløb alt efter patientens behov.

Supervisionssamtaler til personalet

Jeg kan tilbyde supervision og rådgivning om vanskelige patientforløb,eller særlige problematikker og spørgsmål i arbejdet, som man ønsker hjælp til at få større klarhed over.

Debriefing

Kan gives ved voldsomme og pludselige hændelser.

Kirkelige funktioner

Det kan handle om alt fra gudstjeneste, dåb, vielse, begravelse, altergang, bøn mm, til samtale om tro og troens betydning for den enkelte.