HIV-rådgiveren indgår i et tværfagligt team bestående af en læge, en sygeplejerske og en HIV-rådgiver, som møder ny diagnostiserede HIV-smittede umiddelbart efter den positive HIV-test.

I det efterfølgende forløb tilbydes psyko-social støtte til patienten.

  • Samtaler med patienten og evt. nærmeste pårørende 
  • Hjælp til at bearbejde de følelser, der måtte komme efter diagnosen
  • Koordinering af kontakt og forløb i netværksgrupper som Ungegruppe, Mandegruppe, HIV-Danmark, AIDS-Fondet m.m.
  • Hjælp til anonymt at kontakte nuværende og tidligere partnere
  • Samtaler med patienten og evt. nærmeste pårørende
  • Hjælp til hvordan man kan fortælle andre om HIV
  • Informationer om HIV, behandlingsmuligheder, smitteveje oplysningspligt/tavshedspligt, hvilke reaktioner der naturligt kan forventes hos én selv og hos pårørende
  • Intensive samtaleforløb til patienter som har svært ved at finde balance i livet efter HIV-diagnosen
  • Rådgivning til par som ønsker at få børn
  • Konsulentbistand til praktiserende læger som skal overbringe et HIV-positivt svar

Tilbuddet om rådgivning er henvendt til HIV-smittede, pårørende samt personale, der arbejder med HIV-smittede patienter.

Kontakt HIV-rådgiveren