Besøg

Afdelingen har ingen faste besøgstider - dog kan den indlagtes tilstand, ønsker eller anvisning fra plejepersonalet afgøre, hvornår og hvor meget besøg den indlagte har brug for.

Du må gerne komme på besøg - også selvom den, du skal besøge, ligger i isolation. Du bedes henvende dig til personalet for at få vejledning i, hvordan du forholder dig ved isolation.

Børn må gerne komme med.

Spørgsmål til personalet

Med samtykke fra den indlagte vil der være mulighed for en samtale med både læge og sygeplejerske. Ligeledes kan det være en fordel, at du deltager i stuegang.

Udnævn gerne en kontaktperson i familien, så der er en, der har overblikket over jeres spørgsmål og de svar, I får fra personalet i afdelingen.

Opringning til en indlagt

Mobiltelefoner kan anvendes over hele hospitalet. Det kan være en fordel at kontakte indlagte, hvis tilstanden tillader dette, inden plejepersonalet kontaktes telefonisk.