Hvis du har mistanke om, at du har en smitsom sygdom, skal du kontakte din egen læge eller vagtlægen, som vil vurdere, hvorvidt han eller hun kan klare det i almen praksis. Hvis der er behov for mere avancerede undersøgelser eller en større specialviden, kan din læge eller vagtlægen henvise dig til Infektionssygdomme.

Hvis det drejer sig om en smitsom sygdom, vil du oftest blive indlagt samme dag, og hvis det drejer sig om smitsom sygdom, som kan smitte andre, vil du evt. kunne risikere at blive isoleret her i afdelingen. Så snart du ikke smitter længere, vil du komme ud af isolationen igen.

Undersøgelser

Du får taget blodprøver. Derudover skal du måske have lavet flere undersøgelser som fx

  • røntgen/skanninger
  • lumbalpunktur (rygmarvsvæskeundersøgelse)
  • urin - og afføringsprøver

Isolation

Hvis vi vurderer, at der er risiko for, at du kan smitte andre patienter ved almindelig kontakt, skal du i isolation, mens du er på hospitalet.

Hvornår ved I, hvad jeg fejler?

Mange får svar på, hvad de fejler, inden for få dage. For nogle går der måneder, før vi kan stille en diagnose, for enkelte kan der gå år.

Infektioner, der går over af sig selv

Der er også infektioner, der går over af sig selv, uden at vi finder ud af, hvad årsagen var. I sådanne tilfælde vil vi ikke gå i gang med et omfattendeprogram blot for at kunne finde ud af, hvad den kortvarige feber skyldtes.

Hvad skyldes feber?

Feber kan i princippet stamme fra alle organer i hele kroppen, og det kan derfor tage rigtig lang tid, før man finder ud af, hvad feberen skyldes. Herudover kan feber både skyldes infektioner, bindevævssygdomme og kræft samt overfølsomhedsreaktioner, og det kan tage lang tid før alle disse områder er undersøgt for alle organer. Således kan der gå op til flere uger, før vi har en endelig diagnose.

Imidlertid er det sådan, at hvis symptomerne varer ved og vi, i de undersøgelser vi laver, kan se, at der er mulighed for, at der er tegn på betændelsestilstande, så vil vi fortsætte udredningen, så langt som vi overhovedet kan komme.

Behandling

Når vi har fundet ud af, hvad du fejler, er behandlingen sædvanligvis relativ simpel, fordi vi kan mårette den. En gang imellem står vi dog med ufordringer på grund af resistente mikroorganismer - altså bakterier og virus, som ikke kan slås ihjel af almindelig antibiotika, og her kan behandlingen blive mere kompleks. Det kan være, at du skal indlægges i længere tid og måske vil det være nødvendigt, at du får antibiotika direkte ind i årerne.

Behandling hjemme og på hospitalet

Vi har et ønske om, at du hurtigst muligt får den langvarige antibiotisk behandling, som passer bedst til dig. Det vil sige, at hvis der fx er behov for flere måneders antibiotisk behandling, undersøger vi, hvis du ønsker det, om ikke en stor del af behandlingen kan gives i hjemmet samtidig med, at vi har det behandlingsmæssige ansvar på hospitalet.

Mere information: