Infektionsklinikken

Telefonnummer, mailadresse m.m.

Klinik for Kompleks og Tværkulturel Medicin

Telefonnummer, mailadresse m.m.

Infektionssygdomme - Sengeafsnit

Telefonnummer, mailadresse m.m.

HIV-rådgivning

Telefonnummer, mailadresse m.m.

Klinisk diætist

Telefonnummer, mailadresse m.m.

Afdelingens hovednummer

Telefonnummer, mailadresse m.m.

Afdelingsledelsen

Navn og kontaktoplysninger på cheflæge, chefsygeplejerske og klinisk lærestolsprofessor