Det typiske symptom på, at du har en infektionssygdom, er feber. Udover feber kan du også have andre symptomer som fx

  • træthed
  • hovedpine
  • vægttab
  • etc.

Når du bliver indlagt, går der et større apparat i gang, for at finde ud af, hvad du fejler.

Hvad fejler du, og hvad skyldes infektionen?

Udredningen omfatter særdeles mange undersøgelser og særdeles mange muligheder. Derfor kan et undersøgelsesforløb for febersygdomme være meget langvarigt, og til tider finder vi aldrig årsagen til, hvad feberen skyldes, men må forsøge med enten antibiotiske behandlinger eller immundæmpende behandlinger, uden præcist at kende årsagen.

Det kan derfor være et meget langvarigt forløb, der både kræver, at du skal møde op til mange ambulante kontakter, mange forskellige undersøgelser og et længerevarende indlæggelsesforløb.

Hvis det viser sig, at sygdommen er en infektion, vil vi målrette behandlingen med antibiotika og til tider, vil det også være nødvendigt at fjerne dele af infektionen ved en operation.

Bliver du indlagt med tegn på infektion (fx høj feber, konfus eller lignende), undersøger vi dig grundigt for at finde ud af, hvad infektionen skyldes. 

Generelt om infektioner

Der findes mange forskellige infektioner og mange forskellige årsager til, at de opstår. De hyppigste infektioner rammer lunger, urinveje, knogler, lever eller centralnervesystemet. 

Mere information: