Eksemskole

Eksemskolen er et tilbud til dig der til daglig har kontakt til et eller flere børn, som lider af børneeksem.

På eksemskolen:

  • ønsker vi at give dig en konkret viden om børneeksem.
  • underviser vi dig i, hvordan du i dagligdagen kan tage hensyn til et barn med eksem.
  • fortæller vi dig om, hvordan du selv kan begynde en behandling, når eksemet bliver for slemt.
  • forsøger vi at aflive myter omkring sygdommen.
  • orienterer vi dig om, hvilke muligheder, du har for økonomisk hjælp, når man har et barn med eksem.

Undervisningen er gratis og gives af sygeplejerske og læge.

Vi planlægger 2 hold årligt, et forårs- og et efterårs­hold, hvert hold med en aften af ca. 3 timers varighed i tidsrummet kl. 18.30 – ca. 21.30.

Datoer for eksemskolen 2022:

 

Efterårshold:

Mandag den 21. november 2022 kl. 18.30 – ca. 21.30

Praktiske oplysninger om sted mv. vil blive oplyst efter tilmeldingen.

Tilmelding til eksemskolen sker på mail til Julie Aabo Paulsen på julpau@rm.dk

I er som forældre/pårørende velkomne men mindre børn har ingen adgang.  Dette for at skabe de bedste muligheder for undervis­ningen. Dog kan børn over 12 år komme sammen med jer, hvis dette ønskes.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte din læge eller ringe til sygeplejerske Jane Junker tlf. 2126 4559.

Genodermatose team

Genodermatoseteam

Team fra venstre:
Sekretær Charlotte Quach-Larsen, afdelingslæge Uffe Koppelhus, Sygeplejerske Maybrit Vorbjerg Nielsen, Sekretær Charlotte Lind, Overlæge Mette Sommerlund

Den 26.10. 2016 afholdte genodermatose teamet et møde for patienter med den sjældne, arvelige hudsygdom Epidermolysis Bullosa (EB). Hudsygdommen viser sig ved blærer, sår og erosioner på hud og slimhinder.

Der kom 36 patienter og pårørende til mødet, der bød på foredrag, hygge og diskussion ved bordene. Både børn og voksne deltog i mødet.

Foredragene omhandlede sygdommen på forskellig vis:

  1. De 4 hovedtyper af EB og årsagen til sygdommen ved overlæge Mette Sommerlund.
  2. Forskningsprojekter vedr. EB på afdeling og i udlandet ved afdelingslæge Uffe Koppelhus.
  3. Erfaringer fra kursus i EB i London ved sygeplejerske Maybrit Vorbjerg Nielsen.
  4. Patienterfaring og oplevelser ved Jesper Bønning.

Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag, og patienterne udtrykte stor tilfredshed ved at kunne mødes med medpatienter. Patienter med sjældne, arvelige sygdomme føler sig ofte alene med de særlige udfordringer, sygdommen giver dem. En af deltagerne udtrykte, at det var første gang i hans 61-årige liv, at han havde mødt andre med epidermolysis bullosa, og han havde savnet det i alle årene. Det er svært at finde sammen med andre med samme sygdom, og derfor er der i de fleste europæiske lande etableret epidermolysis bullosa patientforeninger. Det kan være en stor støtte at have et forum, hvor man kan udveksle erfaring og oplevelser.

Der blev ved mødet taget initiativ til at skabe en patientforening for epidermolysis bullosa.

Kontakt sekretær Charlotte Lind eller Charlotte Quach-Larsen på telefon 78461861, hvis yderligere information ønskes.

Make-up kurser

Ved forløb i vores afdeling kan du blive henvist af din hudlæge her i afdelingen til et make-up kursus (handler om camouflage af eksempelvis ar og karmisdannelser i ansigtet).

Det foregår i samarbejde med et medicinalfirma og er uden omkostning for dig.