Som følge af den pågående hurtige spredning af COVID-19 i Danmark opstår der naturligvis en række spørgsmål hos patienter i behandling med medicin, som kan påvirke immunsystemet (biologiske lægemidler, methotrexat, imurel, cyclosporin, mycofenolat mm).

I det følgende har vi forsøgt at besvare en række af disse spørgsmål.

Svarene er kun gældende for eksempatienter i behandling på afdeling for Hud- og Kønssygdomme på AUH, da samme medicin kan påvirke patienter forskelligt, afhængig af den sygdom medicinen gives for.

 

Skal jeg stoppe min immundæmpende behandling?

Nej, der er ikke belæg for, at du er mere modtagelig for smitte med COVID-19, selvom du er i immundæmpende behandling. Samtidig vil der være en stor risiko for, at din sygdom blusser op, hvis du ophører med medicinen.

Til gengæld er det meget vigtigt, at du følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at undgå smitte (se Sundhedsstyrelsens hjemmeside).

 

Hvad nu hvis jeg bliver smittet med COVID-19?

Hvis du bliver syg af en COVID-19 infektion gælder de samme retningslinjer som ved al anden sygdom. Så skal du holde pause med medicinen, indtil du er rask.

 

Er der nogen undtagelser fra ovenstående?

Patienter, som udover eksem også har svær hjerte- eller lungesygdom (typisk patienter som ikke kan udføre normale daglige gøremål pga. disse sygdomme), skal muligvis pausere behandlingen, da de anses for at udgøre en særlig risikogruppe. Dette skal ske efter aftale med den læge eller sygeplejerske, som varetager behandlingen. Det samme gælder patienter med ubehandlet forhøjet blodtryk og ikke-kontrolleret sukkersyge. Det gælder dog et fåtal, da langt de fleste vil være velbehandlet på den medicin, de får for disse sygdomme. Med andre ord – hvis du i en længere periode (måneder til år) er behandlet med medicin for enten forhøjet blodtryk eller sukkersyge, anses du for velbehandlet, og der skal ikke foretages yderligere.

 

Kan jeg starte behandling for eksem med immundæmpende medicin imens COVID-19 epidemien pågår?

Som udgangspunkt vil vi ikke starte nye eksempatienter i behandling med immundæmpende medicin de næste måneder. Det skyldes, at man typisk i opstartsfasen giver en ekstra høj dosis af medicinen, og samtidig ikke ved man ikke, hvor godt nye patienter tåler medicinen.

 

Skal jeg som eksempatient i behandling med immundæmpende medicin foretage ekstra sikkerhedsforanstaltninger?

Med de skærpede sikkerhedsforanstaltninger, der nu er indført af den danske regering, er der ikke behov for særlige restriktioner til dig som eksempatient. Vigtigst er, at du følger de retningslinjer, der er givet af de danske sundhedsmyndigheder.