Coronavirus: Information til psoriasispatienter i immundæmpende behandling

Som følge af den pågående hurtige spredning af COVID-19 i Danmark op står der naturligvis en række spørgsmål hos patienter i behandling med medicin, som kan påvirke immunsystemet (biologiske lægemidler og methotrexat).

I det følgende har vi forsøgt at besvare en række af disse spørgsmål.

Svarene er kun gældende for psoriasispatienter i behandling på afdeling for Hud- og Kønssygdomme på AUH, da samme medicin kan påvirke patienter forskellig, afhængig af den sygdom medicinen anvendes til behandling af.

Skal jeg stoppe min immundæmpende behandling?

Nej, der er ikke belæg for, at du er mere modtagelig for smitte med COVID-19, selvom du er i immundæmpende behandling. Samtidig vil der være en stor risiko for, at din sygdom blusser op, hvis du ophører med medicinen.

Til gengæld er det meget vigtig, du følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at undgå smitte (se Sundhedsstyrelsens hjemmeside).

Hvad så hvis jeg bliver smittet med COVID-19?

Hvis du bliver syg eller smittet med COVID-19 gælder de samme retningslinjer som ved al anden sygdom. Så skal du holde pause med medicinen, indtil du er rask.

Er der nogen undtagelser fra ovenstående?

Patienter, som udover psoriasis også har svær hjerte- eller lungesygdom (typisk patienter som ikke kan udføre normale daglige gøremål pga. disse sygdomme), skal muligvis pausere behandlingen, da de anses for at udgøre en særlig risikogruppe. Dette skal ske efter aftale med den læge eller sygeplejerske, som varetager behandlingen. Det samme gælder patienter med ubehandlet forhøjet blodtryk og ikke-kontrolleret sukkersyge. Det gælder dog et fåtal, da langt de fleste vil være velbehandlet på den medicin, de får for disse sygdomme. Med andre ord – hvis du i en længere periode (måneder til år) er behandlet med medicin for enten forhøjet blodtryk eller sukkersyge, anses du for velbehandlet, og der skal ikke foretages yderligere.

Kan jeg starte behandling for psoriasis med immundæmpende medicin imens COVID-19 epidemien pågår?

Som udgangspunkt vil vi ikke opstarte nye psoriasispatienter i behandling med immundæmpende medicin de næste måneder. Det skyldes, at man typisk i opstartsfasen giver en ekstra høj dosis af medicinen, og samtidig ikke ved man ikke, hvor godt nye patienter tåler medicinen.

Skal jeg som psoriasispatient i behandling med immundæmpende medicin fortage ekstra sikkerhedsforanstaltninger?

Med de skærpede sikkerhedsforanstaltninger, der nu er indført af den danske regering, er der ikke behov for særlige restriktioner til dig som psoriasispatient. Vigtigst er, at du følger de retningslinjer, der er givet af de danske sundhedsmyndigheder.