Psoriasispatienter i immundæmpende behandling

 

Kronisk Urticaria patienter i behandling med Xolair (Omalizumab)

Eksempatienter i immundæmpende behandling

Vaccination med SARS- CoV-2

Der kommer i øjeblikket mange forespørgsler vedrørende vaccination mod SARS-CoV-2 hos patienter i immunmodulerende og immundæmpende behandling.

For de tre aktuelle vacciner gælder, at ingen af disse er levende vacciner. For disse vacciner skal vi derfor informere patienter og pårørende om, at der gælder de samme anbefalinger som for den almindelige influenza vaccination.

Derfor - hvis IKKE patienterne er frarådet influenza vaccination, kan og bør de modtage tilbuddet om vaccination mod SARS-CoV-2.