Uddannelse

Lægesekretæruddannelse og sygeplejefaglig uddannelse i Hormon- og Knoglesygdomme