Hjemmemonitoreringsenheden AUH

Når man har fået implanteret en ICD-enhed(hjertestarter), får man forinden udskrivelse udleveret en sender, der gør det muligt at foretage trådløs dataoverførsel(hjemmemonitorering).

Formål:
Hjemmemonitorering har til formål, at følge funktionen af den implanterede ICD-enhed uden at patienten skal fremmøde i pacemaker-ambulatoriet.

Senderen placeres i soveværelset, hvor den overfører informationer via mobilnetværket fra din ICD-enhed til en computer på afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital.
Det gør den ved, at den med jævne mellemrum og automatisk sender data til sygehuset, hvis der har været afvigelser som stød, elektrodefejl, hjerterytmeforstyrrelser eller lav batteri status.

En bioanalytiker, sygeplejerske eller læge gennemgår sendingerne i ambulatoriets Hjemmemonitoreringsenhed, hverdage mellem 08.00-15.30 på tlf. 40 12 31 10.

Hvis du føler dig dårlig og har behov for at få aflæst din ICD, kontaktes sengeafdelingen i øvrig tidsrum på tlf. 40 12 82 91.

Præsentationsvideo:
Her er en kort præsentationsvideo om Hjemmemonitoreringsenheden og praktiske oplysninger omkring ICD-pacemaker.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 Hvilken type:
Afhængigt af hvilken type ICD-enhed du får implanteret (valg foretages af operatør i samråd med ICD-teknikker), udleveres den sender der passer til. Aktuelt benyttes 4 typer. Nedenfor er hver enkelt sender udspecificeret med opsætningsvejledning og video, klik på din type for at se flere oplysninger.

 

Boston

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

 

Biotronik

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

 

Medtronic

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

 

St. Jude Medical/Abbott

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

NB! Oplysninger om din ICD-enhed (type, antal ledninger mv.) står på dit ICD-kort, som udleveres sammen med senderen.


                              

Strømafbrydelse:

Strømafbrydelse vil oftest ingen påvirkning have på din sender. Tilslut blot strøm igen.

Rejser:
Senderen kan medbringes, men det er som udgangspunkt ikke nødvendigt. Hvis du er bortrejst i mere end 14 dage, må du gerne ringe til hjemmemonitoreringsenheden og give dem besked. Ved manglende kontakt over 14 dage vil der via computeren blive sendt en melding om, at din ICD-enhed ikke har haft kontakt til din sender - og vi vil kontakte dig telefonisk.

Adresser på hospitaler i udlandet der kan kontrollere din ICD-enhed, mens du er på ferie, findes via følgende link for de aktuelle typer:

VIGTIGT:

Da senderen kun kan aflæse tekniske data, skal du selv være opmærksom på at kontakte egen læge, vagtlæge eller ringe 112, hvis du føler dig dårlig
Ved akut kontakt til sundhedsvæsenet eller behov for ambulance, oplys at du har en ICD-enhed.