I Hjertesygdomme kan du få lavet forskellige undersøgelser. Her kan du læse mere om de enkelte undersøgelser

Biopsi fra hjertet

Lille vævsprøve fra hjertemusklen til undersøgelse af mulig årsag til hjertesygdom. Biopsien kan også bruges til undersøgelse for eventuel afstødning efter hjertetransplantation.

Cykeltest

Vurderer om der opstår symptomer når hjertet udsættes for fysisk belastning.

Elektrofysiologisk undersøgelse

En avanceret metode til at diagnosticere hjerterytmeforstyrrelser.

Elektrokardiografi, ekg

Måler hjertets elektriske aktivitet.

Gangtest

En test til at måle din udholdenhed.

Hjemmemonitorering

Automatisk kontrol af din pacemaker eller hjertestarter via en sender hos dig.

Hjerte CT-skanning

Computerstyret røntgen fotografering af dit hjerte.

Holtermonitorering

Optagelse af hjerterytmen.

Koronararteriografi, KAG

Undersøger om der er forsnævringer på kranspulsårerne i hjertet.

Loop recorder/event recorder (Reveal)

Langtidsovervågning af din hjerterytme.

Lungefunktionsundersøgelse, LFU

Undersøgelse, der måler din lungefunktion.

Trykmåling i hjertet (højresidig kateterisation)

Undersøger trykkene i højre side af hjertet og lungekredsløbet.

Udredning til hjertetransplantation

Vurdering af kredsløb og øvrige organers funktion (nyrer, lever, lunger)

Ultralydsundersøgelse af hjertet

Optagelse af levende billeder af dit hjerte
Detaljeret billede af hjertet og hjerteklappernes funktion.

Ultralydsundersøgelser af hjertet via spiserøret

Detaljeret billede af hjertet og hjerteklappernes funktion.

Vejrtrækningstest (hyperventilationstest)

Undersøger om der er unormale sammentrækninger i de blodårer, som forsyner hjertemusklen med blod.

Vippelejetest

Undersøgelse til afklaring af årsag til besvimelsestilfælde.