Overlæge
Susanne Aagaard Sørensen

Specialeansvarsområde:
Følg-Op team
Palliativ medicin
Hjertesvigt
Uddannelsesansvarlig overlæge
Formand for DCS Uddannelsesudvalg, hovedkursusleder

1. reservelæge
Jeong Tangkjær Shim
Uddannelseskoordinerende yngre læge

Uddannelses- og Udviklingsansvarlig sygeplejerske
Irene Sommer
Tlf. 7845 2131
E-mail: irensomm@rm.dk

Tilrettelæggelse og udvikling af grunduddannelserne inden for sygeplejen. Udvikling af klinisk sygeplejepraksis. Dokumentation af sygepleje samt implementering af evidensbaseret viden.

Uddannelses- og Udviklingsansvarlig sygeplejerske
Jytte Bundgaard Troldborg
Tlf. 7845 2031 / 2333 1736
E-mail: jytte.troldborg@aarhus.rm.dk

Grunduddannelse indenfor sygepleje samt kompetenceudvikling for fast personale.