Når du har afsluttet oplæringsforløbet i selvstyret eller selvtestet AK-behandling, er du fortsat tilknyttet AK-Centret.

Dine opgaver

Generelt:

 • Måle INR en gang om ugen på apparatet til hjemmebrug
 • Anvende, opbevare og renholde måleapparatet
 • Indsende måleapparatet til AK-centret til kotrol, når du får besked om det.

Minimum hver 12. uge indsende informationer om:

 • Det daglige tablet-antal
 • Den ugentlige INR-værdi
 • Bemærkninger/forklaring på evt. markante udsving i INR, ekstra målinger eller pauser i behandlingen

Kontakte AK-Centret ved:

 • INR væsentlig udenfor det aftalte niveau
 • Problemer med at udføre måling
 • Problemer med måleapparat af teknisk karakter
 • Bestilling af analysemateriale
 • Spørgsmål til AK-behandling i forbindelse med fx opstart af anden behandling, operation eller graviditet
 • Andet

AK-Centrets opgaver

 • Vurdere dine indsendte informationer om behandlingen og kontakte dig ved eventuelle spørgsmål, kommentarer eller forslag til din behandling
 • Stå til rådighed med vejledning ved enhver kontakt fra dig
 • Stille måleapparat og analysemateriale til INR-måling til rådighed
 • Indkalde og kontrollere apparaturet

Sådan sender du informationer via sundhed.dk

Informationerne om AK-behandlingen sendes via www.sundhed.dk - se vejledning

De informationer, du sender, er en forudsætning for, at vi kan rådgive dig bedst muligt.

Rådgivning om din AK-behandling

Du kan kontakte AK-Centret alle hverdage, hvis du har brug for rådgivning om din AK-behandling.

Sygeplejerskerne i AK-Centret gennemgår løbende din behandling. Vi kontakter dig ved eventuelle spørgsmål, kommentarer eller forslag til din behandling.

Vi stiller måleapparat og analysemateriale til rådighed for dig.