Om afdelingen

Sengepladser, antal operationer, personalefordeling

Ledelse

Afdelinsledelse, overlæger og afdelingssygeplejersker

Lægesekretærer

Lægesekretærernes arbejdsopgaver og -områder

Sygepleje - uddannelse og kompetenceudvikling

Forskning

Læs mere om afdelingens forskning på vores engelske hjemmeside