Ledende overlæge Lars Bo Ilkjæ

Ledende kirurgisk overlæge

Lars Bo Ilkjær
E-mail: larsilkj@rm.dk
Telefon: 2477 8771

Oversygeplejerske

Annette Jensen
E-mail: annejen2@rm.dk
Telefon: 2477 8772 

 

Sekretær for afdelingsledelsen

Lægesekretær
Pia M Larsen
E-mail: pilarsen@rm.dk
Telefon: 2388 2383


 

 

 

 

 

Thomas Decker Christensen

Overlæge, dr. med. 

Lærestolsprofessor
Hjerte-lungekirurgi