Når du har afsluttet oplæringsforløbet i selvstyret eller selvtestet AK-behandling, er du fortsat tilknyttet AK-Centret.

Dine opgaver

Generelt:

 • Måle INR en gang om ugen på apparatet til hjemmebrug
 • Anvende, opbevare og renholde måleapparatet
 • Indsende måleapparatet til AK-centret til kotrol, når du får besked om det.

Minimum hver 12. uge indsende informationer om:

 • Det daglige tablet-antal
 • Den ugentlige INR-værdi
 • Bemærkninger/forklaring på evt. markante udsving i INR, ekstra målinger eller pauser i behandlingen

Kontakte AK-Centret ved:

 • INR væsentlig udenfor det aftalte niveau
 • Problemer med at udføre måling
 • Problemer med måleapparat af teknisk karakter
 • Bestilling af analysemateriale
 • Spørgsmål til AK-behandling i forbindelse med fx opstart af anden behandling, operation eller graviditet
 • Andet

AK-Centrets opgaver

 • Vurdere dine indsendte informationer om behandlingen og kontakte dig ved eventuelle spørgsmål, kommentarer eller forslag til din behandling
 • Stå til rådighed med vejledning ved enhver kontakt fra dig
 • Stille måleapparat og analysemateriale til INR-måling til rådighed
 • Indkalde og kontrollere apparaturet

Sådan sender du informationer via sundhed.dk

Informationerne om AK-behandlingen sendes via www.sundhed.dk - se vejledning

De informationer, du sender, er en forudsætning for, at vi kan rådgive dig bedst muligt.

Rådgivning om din AK-behandling

Du kan kontakte AK-Centret alle hverdage, hvis du har brug for rådgivning om din AK-behandling.

Sygeplejerskerne i AK-Centret gennemgår din behandling minimum fire gange om året. Vi kontakter dig ved eventuelle spørgsmål, kommentarer eller forslag til din behandling.

Vi stiller måleapparat og analysemateriale til rådighed for dig.

Se videoer: