Den Fælles Rygvisitation foregår i Hjerne- og Rygkirurgi med deltagelse af Ortopædkirurgi.

Der visiteres fire dage om ugen og det udføres af tre speciallæger for ovenstående afdelinger. 

Henvisende læge fremsender den "gode" og gerne korte henvisning, indeholdende anamnese, klinik og billeddiagnostik (herunder oplysninger om hvor og hvornår undersøgelse er foretaget).
Behandlingstilbud kan så umiddelbart gives.

Patienter med behov for akut indlæggelse (intraktable smerter, udtalte eller progredierende pareser, mistanke om cauda equina syndrom eller medullært tværsnitssyndrom) henvises til nærmeste Akut Afdeling.

Se evt. forløbsbeskrivelse for lænderygsmerter.

Henvisninger sendes til:

Rygvisitation AUH
Hjerne- og Rygkirurgisk Klinik
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
Indgang J, DK-8200 Århus N

Funktionspostkasse: Auh.RYGVIS@rm.dk
Telefonnummer: 2460 5009