Formålet med Hydroguiden er at give et overblik over behandlingsforløbene i Hydrocephalusklinikken, Hjerne- og Rygkirurgi, AUH samt over, hvilken behandling der gives i det enkelte forløb.

Guiden indeholder primærudredning og visitation, diagnostik, behandlings-beslutning og behandling samt opfølgning. Ligeledes brug af ventiler og scanninger.

Patienter afsluttes ikke, men overgår altid i åbent forløb og opfølgning, der foregår gennem HydroFlex.dk enten som supplement til - eller erstatning for fysisk fremmøde i Hydrocephalusklinikken.

Guiden er udarbejdet på baggrund af materiale fra Overlæge Anders Vedel Holst, Rigshospitalet.