• COPE projekt. Ny behandling til patienter med kroniske lændesmerter
  • Tumor Treating Fields. Ny behandling til patienter med primær hjernekræft
  • ZAP projekt. Ny højpræcisions strålebehandling for hjernekræft og neurologisk sygdom
  • Reparation af rygmarvsskade. Ny behandling og sygdomsmekanismer bag rygmarvsskade
  • Neuromodulation for kroniske smertetilstande, Hortons hovedpine og Parkinson
  • Udvikling af ny elektrode til behandling af Parkinsons sygdom
  • Patientinvolvering i Hjerne- og Rygkirurgisk Sengeafsnit. Udvikling og test af intervention til systematisk inddragelse af indlagte patienter og pårørende  
  • Udvikling af computerassisteret neurokirurgi til resektion af hjernetumorer via avancerede billeddannende modaliteter
  • Opsamling af gliomceller fra patienter med hjernekræft - samarbejde med AaU
  • Analyse af data fra den nationale database udviklet på Aarhus Universitetshospital til neuromodulationsbehandling og implantat registrering
  • Udvikling af porcine modeller til belysning af virkemåde, og fremtidige anvendelsesområder for neuronale stamceller og hjernestimulationsbehandling

Læs mere om vores forskning og innovation på vores engelske hjemmeside