Forskningsrådet i Hjerne- og Rygkirurgi afholder møde 6-8 gange årligt. På møderne vurderes og godkendes forsknings- og kvalitetssikringsprojekter inden opstart. 

Inden projektopstart skal der indsendes en projektsynopsis til forskningsrådet med information om godkendelser, finansiering og publikationsplan.
Vi opfordrer til, at dette gøres tidligt i forløbet, mhp. sparring og rådgivning vedr. fx metode (herunder analyseplan og powerberegning).

Projektsynopsis kan du downloade her i redigerbart pdf-format.  

Projektsynopsis, protokoller og dokumenter til vurdering fremsendes til professorsekretær Anja Kobberø senest 7 dage før det møde, hvor det ønskes behandlet. 

Næste møde i Forskningsrådet:

  • 29. juni 2022