Kontaktperson:

Lærestolsprofessor og overlæge, ph.d., dr. med.
Jens Christian H. Sørensen
Hjerne- og Rygkirurgi
Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 165
8200 Aarhus N

Tlf.       7845 4414   
E-mail: jenssore@rm.dk

Kliniske lektorer:

Overlæge, Ph.d. Mikkel Mylius Rasmussen
Overlæge, Ph.d. Anders Rosendahl Korshøj
Overlæge Mahmoud Albarazi
Overlæge Søren Cortnum
Afdelingslæge, Ph.d. Andreas Nørgaard Glud
Afdelingslæge, Ph.d. Halldór Bjarki Einarsson
Lærestolsprofessor Jens Christian H. Sørensen

Øvrige forskningsmedarbejdere 

  • Forskningsbioanalytiker, Liisa Møller Jacobsen - CENSE
  • Forskningsadjunkt, Ph.d., Dariusz Orlowski - CENSE
  • Koordinerende projekt bioanalytiker, Lise Moberg Fitting - CENSE
  • Afdelingslæge, Ph.d., Kaare Meier
  • Klinisk sygeplejespecialist, Ph.d., Tina Wang Vedelø
  • Professorsekretær, MA, Anja Kobberø
  • Forskningskoordinator, MA, Anne Sofie Møller Andersen
  • Projektsygeplejerske, SD, Anne-Lene Høst Knudsen.