I Hjerne- og Rygkirurgi arbejder vi målrettet med kvalitetsudvikling og patientinvolvering.

Kontaktperson:
Ditte Jørgensen Unbehaun
Udviklingsansvarlig sygeplejerske
Cand. scient. san 
Mail: dittunbe@rm.dk

Igangværende projekter 2022:

  • Bæredygtig Brugerinddragelse
  • Digitale patientinformationer
  • Implementering af medicinposen
  • Forenkling af sygeplejefaglig dokumentation
  • Optimering af sygeplejen til den agiterede patient 
  • Beskrivelse af patientforløb i Hjerne- og Rygkirurgi
  • Validering af Hydroflex spørgeskemaer