Den ambulante opfølgning

Hvis vi vurderer, at du skal komme til ambulant opfølgning, skal du møde i Hjerne- og Rygkirurgisk Klinik. Opfølgningen indeholder en lægesamtale og evt. en lægeundersøgelse.

Indenfor nogle af vores specialer er det sygeplejersker, der varetager opfølgningen. Sygeplejersken har altid mulighed for at tilkalde en læge ved behov.

Opfølgningen kan også foregå per telefon, hvor en sygeplejerske eller læge ringer dig op. 

Forberedelse til opfølgning

Der er ingen forberedelse til den ambulante opfølgning, men vi vil opfordre dig til at overveje, om du har spørgsmål, som du gerne vil drøfte. Det kan være en hjælp at skrive dine spørgsmål ned og medbringe dem til den ambulante opfølgning.

Efter opfølgningen

Når din opfølgning er overstået i Hjerne- og Rygkirurgisk Klinik, vil dit forløb enten være afsluttet eller du vil få en ny tid til opfølgning. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at henvise dig videre til en anden afdeling.

Du er altid velkommen til at spørge personalet om din videre plan, hvis du er i tvivl.