Ikon med konvolut

Hjerne- og Rygkirurgisk Klinik

Kontakt Hjerne- og Rygkirurgisk Klinik.
(Forundersøgelse, opfølgning efter operation og kontrol forløb)

Hjerne- og Rygkirurgisk Sengeafsnit

Kontakt Hjerne- og Rygkirurgisk Sengeafsnit 1 og 2.
(Indlæggelse og udskrivelse)

Akut aflysning

Hvis du skal opereres indenfor de næste 24 timer og må aflyse.

OP Booking Nord

Kontakt sekretærene i OP booking Nord.
(Henvisning og tid til operation) 

Forløbskoordinatorer

Hvis du skal tale med en koordinator for patientforløb.

Hovednummer og adresse

Telefonnummer, træffetider, e-mail og adresse

Afdelingsledelse

Navn og kontaktoplysninger på cheflæge, chefsygeplejerske og klinisk lærestolsprofessor