Fysio- og Ergoterapi på Aarhus Universitetshospital har udarbejdet retningsgivende dokumenter om behandling og genoptræning inden for mange sygdomsområder.

Patienter frarådes at læse disse vejledninger uden ergoterapeutisk, fysioterapeutisk eller lægelig bistand, idet der kan opstå misforståelser pga. brugen af fagudtryk. Der henvises i stedet til Information til patienter.

Formål med vejledninger:
• at sikre ensartethed i anvendelse af undersøgelses- og behandlingsmetoder
• at informere og oplære nyt personale i det kliniske arbejde
• gennem løbende udarbejdelse og revidering af vejledningerne at højne det faglige niveau i afdelingen 

Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingens retningsgivende dokumenter inden for det faglige område ligger i e-Dok. Klik på et af nedenstående links for at se materialet:

Ortopædkirurgi
Øvrig kirurgi
Medicin
Neurologi
Reumatologi
Hæmatologi
Anæstesiologi og intensiv behandling
Tværgående fagligt