Den fysiske træning er en del af den tværfaglige hjerterehabilitering. Det er et 12-ugers forløb med en indledende samtale (mål og forudsætninger), test af kondition ved start og slutning af forløbet og en slutevaluerende samtale (med individuel plan for fortsat træning).

Om træningen

Træningen er tre gange om ugen á 1 times varighed med fokus på kondition og styrke.

Træningen foregår på hold med op til 15 deltagere og varetages af to fysioterapeuter.

Der er lagt vægt på både den enkeltes optimale udbytte, og et tæt socialt fællesskab i et trygt læringsmiljø, hvor du som patient kan føle dig tryg og sikker. 

Du får adgang til specialviden under rehabiliteringsforløbet, såvel fra fysioterapeut og sygeplejerske som fra diætist og læge.