I Håndterapien er der ansat 5 ergoterapeuter, der har specialiseret sig i skader i hånd og underarm. Vi modtager henvisninger fra Hånd- og Traumesektoren.

Skaderne der typisk genoptrænes her er ledbåndsskader, seneskader, nerveskader, brud, medfødte lidelser samt træning efter isættelse af kunstige led og protesetræning efter armamputationer.

Genoptræningen kan bestå af vejledning i forhold til daglige aktiviteter, behandling af bla. bevægelighed, kraft, følesans og hævelse samt skinnebehandling.