Når du har fået en genoptræningsplan til specialiseret genoptræning betyder det, at din genoptræning skal foregå på dit hjemsygehus. Dette gælder, så længe der er behov for tæt samarbejde mellem dig, fysioterapeuten eller ergoterapeuten og en speciallæge med særlig viden om din behandling/operation.

Et besøg hos ergo - eller fysioterapeuten varer ½ til 1 time. Første gang du kommer, bliver du undersøgt, og det videre forløb planlægger du i samarbejde med terapeuten. Dine aftaler planlægges både ud fra din viden om dine behov og muligheder, og ud fra terapeutens undersøgelse og faglige viden om netop din operation.

For at du opnår de bedst mulige resultater, er det meget vigtigt, at du deltager så aktivt som muligt i træningen, også ud over det tidsrum, hvor du er sammen med terapeuten. Derfor vil terapeuten vejlede og instruere dig i, hvordan du selv kan træne videre i tiden mellem Jeres aftaler.

Det er vidt forskelligt, hvor tit og hvor mange gange den enkelte har brug for at møde op, før forløbet kan afsluttes. Ligeledes er det forskelligt hvor lang tid et genoptræningsforløb strækker sig over. 

På Aarhus Universitetshospital foretages der mange forskellige operation i knogler, ledbånd og muskulatur, og derfor anbefaler vi, at du læser de vejledninger, der vedrører din behandling og genoptræning. Du finder alle vejledninger her

Om behandling i Håndterapien