Du henvises til KOL-holdet gennem Lungesygdomme.
Her får du lavet en ”pusteprøve”, og hvis du har svær- til meget svær KOL, og er bosat i Aarhus Kommune, kan du komme på holdet. Hvis du ikke er tilknyttet Lungesygdomme i forvejen, kan du blive henvist gennem din egen læge.

Tilbuddet indeholder undervisning ved relevante fagfolk og desuden to gange superviseret træning ugentlig.
Det forventes også, at du selvtræner hjemme.

Træning på et KOL-hold forløber over 8 uger, og du skal møde 2 gange ugentlig til træning og undervisning, som foregår på hold. Efter de 8 uger skal du selv fortsætte din egen træning. (Der er dog KOL-trænings-netværk i Aarhus området, hvortil vi kan være behjælpelige med kontakt). Hvis du ikke forsætter din træning efter endt rehabilitering, forsvinder effekten af genoptræningen indenfor et par måneder.

Formålet med undervisningen er at give dig viden om KOL, så du selv kan være med til at nedsætte risikoen for KOL-opblusninger samt lungebetændelser. Undervisningen vil også give dig tips til at håndtere hverdagen og hjælpe dig til at håndtere åndenød.

Vi opretter løbende nye hold, og før du starter, bliver du indkaldt til en indledende gangtest.

Formålet med træningen er at gøre musklerne mere udholdende og stærkere. Derved vil du opleve mindre åndenød, da musklerne er blevet bedre til at udnytte ilten samt at de belaster lungerne mindre, når de skal arbejde. Træningen omfatter: gangtræning, cykeltræning, elastiktræning mm.