Mange ønsker at afslutte livet i eget hjem, men er i tvivl om, hvilken pleje og støtte, de kan få.

Derfor er det vigtigt tidligt i forløbet at få talt om, hvilke ønsker du har for den sidste tid.

Enhed for Lindrende Behandling kan sammen med din egen læge, hjemmesygeplejen og hjemmeplejen hjælpe dig med at forberede forløbet.

Hvad kan lade sig gøre?

Med den rette behandling, sygepleje, pleje og hjælpemidler kan vi langt hen ad vejen sikre dig en sidste tid i dit eget hjem.

For at både du og dine pårørende føler jer så trygge som muligt er det vigtigt, at planer og aftaler løbende tilpasses dit sygdomsforløb. Det kan fx medføre, at dit ønske om at dø hjemme ændrer sig.

Dine pårørende har mulighed for at søge plejeorlov, hvis du har en terminalerklæring.

Praktisk hjælp og støtte i hverdagen

Den sidste tid i eget hjem kræver gode aftaler mellem dig, dine pårørende og relevante fagpersoner

  • Den rette hjælp, pleje og sygepleje aftales med kommunen.
  • De rette hjælpemidler etableres i hjemmet.
  • Der arrangeres åben indlæggelse / åben kontakt på relevant sygehusafdeling
  • Der udleveres telefonnumre til hjemmesygeplejersken
  • Kontakten til din egenlæge sikres

I belastende situationer, hvor dine problemstillinger kan blive så komplekse, at de er svære at håndtere i dit eget hjem, kan en henvisning til hospice være en mulighed.

Tanker om den sidste tid

Mange gør sig ofte mange tanker om den sidste tid, som man kan have behov for at tale om.

Det kan fx være tanker om, hvordan sygdom påvirker familien, og hvem der vil kunne støtte dem. Det kan være tanker om det at blive afhængig af hjælp og tanker og bekymringer om sygdommens udvikling og smerter.

Dine kontaktpersoner fra ELB vil løbende kunne tale med dig og din familie om de tanker og overvejelser, I gør jer.