Enhed for Lindrende Behandling (ELB) har fokus på at lindre gener og symptomer hos livstruede syge og at støtte dig og dine pårørende til at have det så godt som muligt.

Hvordan får du kontakt?

Din praktiserende læge eller lægen på sygehuset kan sende en henvisning til os, hvis de vurderer, at der kan være brug for vores hjælp og støtte.

Hvilken hjælp kan du få?

Du kan blandt andet få hjælp til lindring af symptomer som fx smerter, madlede, forstoppelse, åndenød, angst eller uro.

Du og dine pårørende kan også få hjælp til at håndtere en vanskelig hverdag, hvor følelsesmæssig og praktisk overbelastning kan påvirke hele familien.

Fremtidigt samarbejde

Når vi har visiteret henvisningen, vil vi møde dig enten i dit eget hjem eller på afdelingen, hvor du er indlagt.

Vi vil have fortløbende kontakt enten ved telefonopkald, ved hjemmebesøg eller du og/eller din pårørende kan møde os i Enhed for Lindrende Behandling.

Hvem er vi?

ELB består af flere forskellige faggrupper. Vi samarbejder tæt med dine øvrige sundhedsprofessionelle, herunder både:

  • din praktiserende læge
  • hjemmeplejen
  • hjemmesygeplejersken
  • hospitalsafdelinger

Hvor hører vi til?

ELB er et afsnit på kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Vi ser borgere bosiddende Aarhus Kommune og på Samsø.