Uddannelse

Lægesekretæruddannelse og sygeplejefaglig uddannelse i Diabetes og Hormonsygdomme