Formål

Formålet med kurset er at give en generel teoretisk baggrund for protonterapi og specifikt for protonterapi på DCPT.

Deltagere kan ved kurset opnå generel forståelse for fysikken, usikkerheder, dosimetri, kvalitetssikring, radiobiologi samt den biologiske modellering involveret i protonterapi samt dosisplanlægning og håndtering af bevægelse og adaptation.

Mere praktiske forhold som udstyr og arbejdsgange introduceres både generelt og specifikt for DCPT.

For kræft i hjernen, øsofagus, hoved-hals-kræft, brystkræft og kræft i abdomen og pelvis samt kræft hos børn skabes forståelse for muligheder for protonterapi og planer for introduktion af protokoller og behandling på DCPT.

Målgruppe

Stråleterapeuter, sygeplejersker, radiografer, læger og fysikere, der skal arbejde med protonterapi eller være involveret i selektion og henvisning af patienter til protonterapi.

Deltagere uden for Danmark er meget velkomne til at deltage. Sproget på kurset er fortrinsvist dansk og dermed rettet primært mod nordiske deltagere.

Hvornår

5.-7. oktober 2020

Hvor

Dansk Center for Partikelterapi - Konferencerum, plan 4, Aarhus Universitetshospital. Kursusprogrammet afholdes som planlagt på DCPT, og tilmeldte deltagere vil modtage information om deltagelse via videolink.

Tilmelding

Tilmelding via dette link.

Program

Se det foreløbige program for de 3 kursusdage nedenfor.
Klik her og hent det fulde program i pdf-version. Der tages forbehold for mindre ændringer i tidsplanen.

Dag 1

09:45 Kaffe

10:10 Introduktion

10:20 Fysik

11:30 Frokost

12.00 Udstyr

13:30 Kaffe

14:00 Usikkerheder og begrænsninger

15.15 Praktisk

16:00 Slut

Dag 2

08:00 Praktisk fortsat

08:30 Dosisplanlægning

10:00 Kaffe

10:30 Håndtering af bevægelser og anatomiske forandringer

11:30 Frokost

12:00 Dosimetri og kvalitetssikring

13:15 Kaffe

13:30 Radiobiologi

15:00 Kaffe

15:15 Biologisk modellering

16:30 Slut

Dag 3

08:00 Patientselektion og patienter i DCPT

08:30 Abdomen og pelvis

09:30 Kaffe

09:45 Øsofagus

10:45 Bryst

11:45 Frokost

12:15 Hoved-hals

13:15 Børn

14:15 Kaffe

14:25 Hjernetumorer

15:25 Evaluering

15:40 Slut