Proton dosisplanlægning til hjerne

 

Målgruppe: Fysikere, dosisplanlæggere og læger, som er involveret i CNS protonplanlægning

Tid: 20. og 21. januar 2020

Sted: Læringscentret tæt på DCPT

Tilmelding: Senest 20. december 2019 via dette link

Forplejning dækkes.
Derudover også hotelophold for maks. to deltagere pr. klinik (hvis nødvendigt - vi bestiller).

Mål med workshoppen

  1. Validering af plankvaliteten af protonplaner til brug i DEPeNDS projektet
  2. Validering af DCPTs nuværende dosisplanlægningsretningslinjer til hjerne
  3. Kortlægning af variationer i hjerne-protonplankvaliteten i Danmark og udveksling af god planlægningspraksis

Baggrund

Danske patienter med lavgradsgliom henvises til protonterapi på DCPT baseret på en sammenligning af foton- og protondosisplaner. Ud fra denne sammenligning vurderes, om protonterapi forventes at føre til et
bedre klinisk resultat end fotonbaseret stråleterapi.
Protonplanerne, der indgår i disse sammenligninger, udarbejdes på de henvisende afdelinger. Det er dermed
yderst vigtigt, at protonplaner fra landets stråleterapiklinikker er af sammenlignelig kvalitet, for at undgå et geografisk bias i henvisningen af patienter til protonterapi. Løbende kvalitetssikring og samarbejde om at opretholde kvaliteten i protonplanlægning er med til at sikre homogeniteten i plankvaliteten i Danmark.

Foreløbigt program

20. januar - Fysikere

10:30 Velkommen og introduktion
11:00 Dosisplanlægning
12:30 Frokost
13:30 Dosisplanlægning
16:30 Opsamling
19:00 Middag i Aarhus Midtby

21. januar - Fysikere og læger

8:45 Fysikere: Erfaringer fra dagen før

9:00 -12:00 Fysikere: Dosisplanlægning
9:00 -12:00 Læger: DNOG protonplankriterier

12:00 Frokost - Eftermiddagen er fælles for alle
13:00 Oplæg v. Ingrid Kristensen og Matthew Lowe (TBC)
14:00 Oplæg v. Anne Vestergaard
14:15 Opsamling og diskussion af planlægningsstrategier
15:30 Tak for denne gang