Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) er et nationalt center for avanceret strålebehandling med protoner. Den første patient blev behandlet i januar 2019.

DCPT er beliggende ved Aarhus Universitetshospital. Som det eneste protoncenter i Danmark behandler vi patienter fra hele landet. Patienterne henvises til protonbehandling af deres lokale kræftafdeling, og både forskning og behandling sker i et tæt samarbejde på tværs af landet. Det vurderes, at 10-15 procent af de patienter, der i dag får konventionel strålebehandling, på sigt kan få gavn af protonbehandling. 

DCPT huser også et internationalt forskningscenter. Der forskes i protonbehandling og strålebehandling samt emner med relation til behandlingen inden for fysik, biologi og onkologi.

Centret dækker et areal på omkring 10.000 kvadratmeter. Det avancerede udstyr til protonbehandling er doneret af A.P. Møller Fonden, og byggeriet er finansieret af staten og Region Midtjylland.

Læs mere om hvordan protonbehandlingen foregår:

Fakta

  • DCPT-bygningen er designet af Link Arkitektur. Byggeriet er tildelt WAN Future Projects Healthcare Award, som er en pris for godt sygehusbyggeri.
  • Bygningen er specielt designet til protonbehandling og til at huse det avancerede udstyr til behandlingen. Konstruktionen indeholder 14.000 kubikmeter cement. Bag fire meter tykke mure findes den 71 tons tunge cyklotron, som genererer protonerne til strålebehandlingen.

Information in English