Modtagelse

Når du møder, skal du henvende dig i receptionen hvor du enten kan scanne dit sundhedskort eller henvende dig til en sekretær, hvis scanner ikke forefindes. Hvis du scanner, vil det på skærmen fremgå, om du skal tage plads i opholdsrummet, eller henvende dig til sekretæren.

Ventetid

I opholdsrummet kan du opleve, at andre som er mødt senere end dig, bliver kaldt ind først. Ikke alle skal ind til samme læge/speciale og ventetiden varierer derfor. 

Samtalen med sygeplejersken

Du og evt. din pårørende, bliver modtaget af en sygeplejerske og I gennemgår sammen det planlagte forløb. Modtagelse består bl.a. af:

  • Identifikation - du får et armbånd på med navn/cpr. nummer
  • Afklaring af om du er korrekt fastende
  • At du bekræfter navn og telefonnummer på nærmeste pårørende
  • Drøfter dine aftaler omkring hjemtransport
  • Sikrer at du har lavet aftaler om evt. hjælp derhjemme.
  • Omklædning - du får tildelt et skab til personlige ejendele

Herefter sidder du og venter indtil operationspersonalet henter dig, og følger dig ind på operationsstuen.

Hvis det er muligt, vil personalet tilbyde din pårørende, at vente sammen med dig. Alternativt kan pårørende vente i opholdsrummet, gå i kantinen/kiosken eller vi kan ringe når det er tid til at blive hentet, hvis vedkommende skal nå noget i mellemtiden.

Læs mere om det at være pårørende her.

Skal du have lagt blokade?

Til nogle operationer skal du have lagt en såkaldt blokade. Denne lægges enten før operationen på opvågningsstuen eller undervejs mens du sover. 
Læs mere om bedøvelsesformen "blokade".

Samtale med lægen

Du taler med lægen, der skal operere dig før operationen, enten i forbindelse med modtagelsen eller på selve operationsstuen.  

Mere information til voksne i Dagkirurgi