Hvad enten du skal ind til en behandling, en undersøgelse eller operation, er det vigtigt, at du er forberedt, når du møder på dagen.

Fasteregler

Du skal faste til undersøgelse og operation. 

Medicin

Regler for blodfortyndende, hvad du gør med din vanlige medicin og hvilke smertestillend, du skal have købt ind før din undersøgelse/operation.

Huskeliste

Liste over, hvad du skal have gjort og forberedt derhjemme før operationsdagen. Afklaring af om du må være alene hjemme, evt. hjælp, transport hjem, indkøb m.v.