Telefon opfølgning

Afhængig af undersøgelse/operation og forløbet på selve dagen, vil sygeplejersken sammen med dig skønne, om det er hensigtsmæssigt, at vi ringer til dig dagen efter og følger op på hvordan det går. Om opfølgning foretages afhænger også af det speciale du hører under.

Prøvesvar og kontroller

Du vil ikke kunne få svar på prøver på dagen. Det aftales, om du vil få tilsendt et svar, blive ringet op eller får tilsendt en tid til at komme ind til svar. En kontrol kan også være en telefonkonsultation efter nogle måneder.

Der kan gå ca 14 dage før et prøvesvar er dig i hænde. Lidt længere i ferieperioder. Er du i et kræft-pakke-forløb vil du, som udgangspunkt inden udskrivelse, have en tid til svar i det tilhørende ambulatorie. Der går som regel ca. 7-10 dage. 

Behov for akut hjælp

Som udgangspunkt kan du ringe et døgn efter udskrivelse til akuttelefonerne, derefter skal man kontakte egen læge eller vagtlæge. Afhængig af operation og forløb, kan det være aftalt med dig at du har åben linie længere tid.

Ring altid hvis du har:

  • Feber
    Temperatur over 38 grader

  • Stærke smerter
    Stærke smerter, der ikke kan tages med anbefalet smertestillende

  • Blødning
    Blødning, der er udover det forventede. 

Mere information til voksne i Dagkirurgi