Forberedelse

Der er visse ting, du selv skal være opmærksom på forud for din operation. Læs her om de praktiske forberedelser, de aftaler du skal lave for hjemtransport, fasteregler forud for operation m.v.

Din operationsdag

På selve operationsdagen sker der mange ting. Du kan herunder læse om selve forløbet, lige fra modtagelse, til operationspjecer og forventningsafstemning i forhold til udskrivelse m.m.

Hjemme igen - dagene efter

Link til akut telefonnumre, information om prøvesvar m.m.