En gang om måneden har vi praktisk, kliniknært simulationstræning i hvert enkelt afsnit. Her træner vi akutte situationer i de rammer og med de kollegaer, som vi skal løse opgaverne med, hvis de opstår.

Dette øger vores faglighed og handlekraft inden for håndteringen af akutte situationer, samtidig med at det øger den psykologiske sikkerhed for alle medarbejdere, som arbejder i en klinisk virkelighed, hvor akutte situationer kan opstå.

Vi har vores egne uddannede simulationsinstruktør og senarier, som er tilpasset klinikken på hvert enkelt afsnit.

Sammen med simulationstræningen afholder vi også teoretisk undervisning i akutte situationer og nødprocedurer en gang om måneden.

Alle medarbejdere kommer til simulationstræning cirka 2 gange om året.

Tilbage til Til fagfolk