Dagkirurgien på Aarhus Universitetshospital (AUH) består af fire afsnit fordelt på 16 operationsstuer.

Vi opererer ca. 10.000 patienter årligt fordelt på de fleste specialer på AUH. Vores patienter udgør et bredt spektrum fra børn til voksne, fra ASA 1-3(4).

Vi udfører operationer inden for hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiseret funktion.

I dagkirurgien er der med de nuværende 16 operationsstuer og 46 opvågningspladser ansat:

  • 1 cheflæge
  • 1 chefsygeplejersker
  • 4 oversygeplejersker
  • 1 ledende lægesekretær
  • 7 overlæger
  • 4 afdelingslæger
  • 90 sygeplejersker (ca. 70 fuldtidsstillinger)
  • 9 sekretærer (7,2 fuldtidsstilling).

Tilbage til Fakta om Dagkirurgi