Organisation

Her kan du se et organisationsdiagram og læse om organiseringen af sygeplejen i Dagkirurgi på afsnitsniveau.

Vision

At være førende indenfor dagkirurgi både nationalt og internationalt. Dette effektueres ved kontinuerlig at være vidende om og deltage i aktuelt forskning vedrørende dagkirurgi, og at være nysgerrig og dristig i tilgangen til patientforløb.

Gennem høj faglighed og kvalitet skaber vi veltilrettelagte patientforløb, hvor patienten og de pårørende føler sig trygge, hørt og inddraget. 

Fremtidsvisionen for dagkirurgi er en afdeling dybt integreret i samarbejdet med de kirurgiske samarbejdspartnere og de anæstesiologiske afdelinger inkl. de perioperative afsnit. Patientforløbene er dikteret af hvilke operationer, der er mulige set i dagkirurgisk regi og ikke af patientens kliniske status.

Vi vil være kendt for et godt samarbejde med de kliniske serviceafdelinger samt vi ønsker at være en loyal og kompetent samarbejdspartner i forhold til primærsektor. 

Dagkirurgi vil være et anerkendt og eftertragtet uddannelsessted for studerende indenfor de sundhedsvidenskabelige uddannelser. I samarbejde med de kirurgiske specialer og anæstesien vil vi arbejde på at udvikle og udnytte uddannelsespotentialet i dagkirurgien optimalt under hensyntagen til patientforløbet og effektiviteten. 

Vi ser et velfungerende og godt arbejdsmiljø som værende fundamentet for de bedste patientforløb og den høje faglighed. Et godt arbejdsmiljø skal sikres gennem åbenhed, dialog, gennemsigtig i forhold til trufne beslutninger samt stor grad af teamånd.

Strategi

Strategien hviler på Region Midts værdier: dristighed, dialog og dygtighed. Afdelingen har mange samarbejdspartnere, hvilket fordrer, at vi sammen skaber gode faglige resultater med patienten i centrum.

Dagkirurgien arbejder strategisk inden for de nedennævnte spor, med det formål at vores vision om veltilrettelagte patientforløb og det høje faglige niveau integreres i vores daglige arbejde.

 

  • Udfordre eksisterende patientforløb ved hele tiden at se muligheder og være nysgerrig. Vi undres og undersøger om patientforløbene kan optimeres, i forhold til de behov patienten, kirurgen og omverdenen mm. har. 
  • Åbent og innovativt at udforske og udvikle nye patientforløb i samarbejde med de kirurgiske specialer, sengeafdelinger og patienthotel. Vi udviser dristighed i vores tilgang til at udvikle nye patientforløb. Vi indgår som aktive medspiller og sikrer patienten de bedste betingelser. Dette sker blandt andet gennem målrettet dokumentation, der giver værdi for patienten, den faglige kerne opgave og organisationen. 
  • Inddragelse af patienter og pårørende således at forløbet tilgodeser patientens behov. Vi lærer af patienten og de pårørende og bruger deres erfaringer til at forbedre forløbet for den enkelte patient. Vi drager nytte af den patientnære ledelse, så patienten lærer at mestre situationen. Vi inddrager patientens og de pårørendes resurser og i samarbejde finder vej til at bruge dem konstruktivt. 
  • Fokus på at sikre et aktivt uddannelses- og forskningsmiljø til gavn for både patienter og personale. For at opretholde og udvikle det faglige niveau fokuseres der på uddannelse på alle niveauer. Vores mål er, at vi forskningsmæssigt er placeret på det internationale landkort. Vores ambition er tilknytning af professorat til det dagkirurgiske område. 
  • Arbejde for et godt arbejdsmiljø kendetegnet ved gensidig respekt, tillid og åben dialog. Et godt arbejdsmiljø danner grundlaget for at nå i mål med et ambitiøst projekt. Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af selv, men gennem dialog og samarbejde medarbejdere og ledelse imellem. Et godt arbejdsmiljø fordrer en aktiv arbejdsmiljøindsats fra arbejdsmiljøgruppen i afdelingen. 
  • Kvalitetsarbejdet og kvalitetsmål indgår som en fast bestanddel af det kliniske arbejde. Dette med henblik på at sikre den høje faglige standard. 
  • Dagkirurgien har et økonomisk ansvar, både i relation til hospitalet og i relation til samfundet. Dette betyder, at resurser skal udnyttes effektivt og optimalt.