Dagkirurgien på AUH består i alt af fire afsnit, som alle har forskellige specialer.

Vi holder fælles temadage og har fokus på vidensdeling. Der er uddannede simulationsinstruktører i hvert afsnit, som én gang om måneden afholder speciale specifik simulationstræning i mindre grupper. Dette understøttes af teoretisk undervisning i "akutte" situationer. Derudover planlægges der én gang om måneden fagspecifik undervisning på tværs af afdelingen.

Hvert afsnit har specialeansvarlige anæstesisygeplejersker, og vi har i DKA ansat en Implementering- og Udviklingsansvarlig sygeplejerske, som understøtter udviklingsprojekter mm. 

Tilbage til Til fagfolk

Læs mere under det enkelte afsnit.

Dagkirurgi 1

Dagkirurgi 2

Dagkirurgi 3

Dagkirurgi 4