Modtagelse

Som pårørende, er du velkommen til at være med til modtagelse. Efter modtagelse kan det være sådan, at vi får dit telefonnummer og ringer et stykke tid før patienten kan komme hjem, hvis det er dig, der henter.

Alternativt aftaler vi, om du som pårørende, skal være med til andet, f.eks informationen bagefter. Det kan være en fordel, at være to til at lytte. Det afhænger af patientens behov og ønsker, samt dine muligheder for at være med.

Ventetid

Du vil kunne opleve ventetid udover planlagt mødetid. Dette beror oftest på, at nogle operationer kan komme til at tage længere tid end planlagt. Vi gør os umage med planlægningen, men også med hver enkelt patient og beder om forståelse herfor. 

Vi opfordrer til, at du afstemmer forventninger til tiden, idet patienten kan have behov for ekstra tid i opvågningen før udskrivelse. Vi kan derfor ikke give dig, som pårørende, et eksakt tidspunkt for hvornår patienten er klar til at komme hjem. Vi aftaler gerne, at vi ringer til dig, hvis du skal nå noget praktisk i mellemtiden. 

Operationen 

Det er ikke muligt, at være med til selve operationen. I enkelte tilfælde, f.eks. ved sprogbarrierer, kan det være en fordel af være med, indtil patienten sover. Dette aftales ved modtagelse og skal afstemmes både med dine og først og fremmest patientens behov. Ved visse operationer kan du altid komme med til patienten sover og bliver her iklædt operationshue og - kittel.

På opvågningen

Patienten har brug for at komme stille til sig selv, evt. sove lidt og blive smertedækket. Nogle gange er det hensigtsmæssigt, at du som pårørende kommer ind og deltager når patienten er vågen.

På opvågningen ligger der flere patienter, så det er et individuelt skøn hvornår du vil få mulighed for at komme ind. 

Afhentning

Som pårørende skal du kunne afhente med rimeligt varsel. Vi beder altid om telefonnummer og navn på den person, der skal hente.

Vær opmærksom på, at når vi ringer, står der "Ukendt nummer" på displayet.

Mere information om Dagkirurgi