Når du kommer til forundersøgelse med dit barn, modtager du mundtlig og skriftlig information.

På opvågningen, vil denne information blive gennemgået med dig og dit barn igen. Her vil du oftest også modtage supplerende materiale.

Mere information til børn i Dagkirurgi